+358 9 6844 9920 moreon@moreon.fi

Finska viken 2014

Finska viken -året 2014 samlade Finlands, Estlands och Rysslands experter för att utveckla samarbetet och producera ny information om havets tillstånd för att säkra dess hållbarhet. Avsikten är att tillsammans göra Finska viken välmående igen. Lösningar som grundade sig på forskningsresultat erbjöds ledarna av alla tre länder för att inleda praktiska åtgärder. Förutom de höga politiska beslutsfattarna deltog även flera städer och evenemang runt den finska viken i firandet av Finska viken -året. I naturutvecklingen producerades nya Finska viken – material som utnyttjas i skolor och allmänna evenemang.

I firandet av temaåret deltog hundratusentals människor. För handledningen av programmet ansvarade Finska miljöministeriet och för den praktiska planeringen ansvarade Finlands miljöcentrals Merikeskus.

More On Ab fungerade som Finska viken 2014 -projektets samarbetspartner och ansvarade för PR-produkterna och deras design till evenemangsarrangörernas användning.