+358 9 6844 9920 moreon@moreon.fi

Omfattande evenemangsprofilering

Åbo var Europas kulturhuvudstad år 2011. Turku 2011 stiftelsen, som är grundat av Åbo stad, fungerade som direktör av Turku Åbo 2011 projektet. Budgeten till Finlands största kulturprojekt var 55,5 miljoner euro. Enligt forskningen förstärktes Åbos image som Europeisk kulturstad och Åbos kulturliv följs nu överallt i Finland med mer intresse.

Under projektets gång ordnades 8200 evenemang och tillställningar med över 23 000 konstnärer, aktörer och producenter. Över 2000 av dem kom från andra länder i Europa, samt från andra kontinenter. Cirka 13 000 frivilliga var med i att ordna evenemanget. Kulturevenemanget fick över 2,2 miljoner besökaren och cirka 248 000 besökaren besökte årets huvudarena Logomo.

Mångsidig organisering

 

Europas kulturhuvudstads Kultur gör bra -tema sågs i evenemangets glada och färggranna stil. Den orangea bollen och eldslågan, som fått sin inspiration av Åbo brand, syntes också i evenemangets produkter. Produkturvalet tog i beaktande både vuxna, unga och barn. Produkterna var praktiska och användbara med allt från kläder till smycken och musik. Den kollapsade Kvarnbron fungerade som inspiration till produkterna – köp en del av Kvarnbron och stöd kulturen.

 

More On Ab fungerar som samarbetspartner för Kulturhuvudstad Åbo 2011 och ansvarar för evenemangprodukternas profilering, med allt från planering och utveckling till licensering, försäljning och marknadsföring.

Produkterna fanns att köpa förutom på Åbo 2011 -nätbutiken, även i flera varuhus i Åbo, Åbo 2011 Hörnan -butiken, Logomo-butiken, på olika museer och på flera evenemang. Produkternas vinst for till att stöda projektet.